Missing Consumer Key - Check Settings

เพลงจันทร์เจ้าขา

เพลง จันทร์เจ้า – เพลงเด็ก นุ่น – KidsMeSong
เนื้อเพลง


จันทร์เอ๋ยจันทร์ จันทร์เจ้าขาหนูมาขอข้าวขอแกง
จันทร์เอ๋ยขอแหวนทองแดง ขอให้หนูแก้มแดงได้นอนฝันดี
จันทร์เอ๋ยจันทร์ จันทร์เจ้าขาหนูมาขอช้างใจดี
ขอช้างเอาไว้ใช้ขี่หนูจะเป็นเด็กดีของทุกๆคน
จันทร์เอ๋ยจันทร์จันทร์เจ้าขา หนูมาขอจันทร์กล่อมนอน
จันทร์เอ๋ยหนูขอละครของจันทร์กล่อมน้องให้นอนฝันดี
ขอจันทร์กล่อมน้องให้นอนฝันดี