Missing Consumer Key - Check Settings

เพลง ก เอ๋ย ก ไก่ เวอร์ชั่น คิดส์มีซอง

เพลง ก เอ๋ย ก ไก่ เวอร์ชั่น คิดส์มีซอง – เพลงเด็ก นุ่น – KidsMeSong
เนื้อเพลง

ก.เอ๋ย ก.ไก่ ข.ไข่ใบกลม
ฃ. ขวดน่าชม ค.ควายไถนา
ฅ.คนจริงจัง ฆ.ระฆังใบหนา
ง.งูเลื้อยมา จ.จานวับวาว
ฉ.ฉิ่งฉับฉ่าง ช.ช้างตัวใหญ่
ซ.โซ่ล่ามไว้ ฌ.เฌอร่มเงา
ญ.ผู้หญิงพับผ้า ฎ.ชฎาของเรา
ฏ.ปฏักปักเข้า ฐ.ฐานวางรอง
ฑ.มณโฑรำร่าย ฒ.ผู้เฒ่ายกย่อง
ณ.เณรเฝ้ามอง ด.เด็กเดินตาม
ต.เต่าเข้าทุ่ง ถ.แบกหาม
ท.รูปงาม ธ.ธงคนเคารพ
น.หนูวิ่งไล่ บ.ใบไม้กองถม
ป.ปลาตัวกลม ผ.ผึ้งรวมพลัง
ฝ.ฝาปิดจาน พ.พานสีทอง
ฟ.ฟันเคี้ยวคล่อง ภ.สำเภาลำโต
ม.ม้าน่ารัก ย.ยักษ์ร่างใหญ่
ร.เรือล่องไป ล.ลิงป่ายปีน
ว.แหวนล้ำค่า ศ.ศาลาข้างถนน
ษ. ฤๅษีร่ายมนต์ ส.เสือดาวมีลาย
ห.หีบเก็บผ้า ฬ.จุฬาว่าวไทย
อ.อ่างใบใหญ่ ฮ.นกฮูกตาวาว

Leave a comment