Missing Consumer Key - Check Settings

เพลง จับปูดำ

เพลง จับปูดำ – เพลงเด็ก นุ่น – KidsMeSong
เนื้อเพลง

เจ้าปูกล้ามใหญ่เดินไปก็เดินมานั่นปูนาแล้วนี่ก็ปูดำ
มีบ้านในรูชอบอยู่ในน้ำเจ้าปูมักทำท่าโชว์กล้ามใหญ่
ไปจับปูดำแล้วก็จับปูนาถ้าจับปูม้าต้องไปทะเล
สนุกกันจริงวิ่งกันฮาเฮจับปูทะเลเรามาจับปูกัน
ไปจับปูดำแล้วก็จับปูนา ถ้าจับปูม้าต้องไปทะเลสนุกกันจริงวิ่งกันฮาเฮ
จับปูทะเลเรามาจับปูกัน

Leave a comment