Missing Consumer Key - Check Settings

เพลง ลิง

เพลง ลิง – เพลงเด็ก นุ่น – KidsMeSong
เนื้อเพลง

ล ลิง ลุกลี้ลุกลน ล ลิงซุกซน หล็อกแหล็ก ลีลา
เจี๊ยก เจี๊ยก เจี๊ยก ร้องเรียกพวกมา ล ลิง ลั้นลาหาผลไม้กิน
ล ลิงนั้นชอบปืนป่า ขึ้นตามต้นไม้ ห้อยโหนไปมา
ซุกซนไปตามประสา นั่นละหนาธรรมชาติของลิง นั่นละหนาธรรมชาติของลิง
เด็กคนไหนไม่เคยอยู่นิ่ง เด็กคนไหนไม่เคยอยู่
เขาเปรียบเหมือนลิงไม่อยู่นิ่งเอย เขาเปรียบเหมือนลิงไม่อยู่นิ่งเอย

Leave a comment