Missing Consumer Key - Check Settings

เพลง ล ลิง

เพลง ล ลิง – เพลงเด็ก นุ่น – KidsMeSong
เนื้อเพลง

ล ลิง ลุกลี้ลุกลน ล ลิงซุกซน หล็อกแหล็ก ลีลา

เจี๊ยก เจี๊ยก เจี๊ยก ร้องเรียกพวกมา ล ลิง ลั้นลาหาผลไม้กิน

ล ลิงนั้นชอบปืนป่า ขึ้นตามต้นไม้ ห้อยโหนไปมา

ซุกซนไปตามประสา ซุกซนไปตามประสา นั่นละหนาธรรมชาติของลิง

นั่นละหนาธรรมชาติของลิง

เด็กคนไหนไม่เคยอยู่นิ่ง เด็กคนไหนไม่เคยอยู่นิ่ง

เขาเปรียบเหมือนลิงไม่อยู่นิ่งเอย เขาเปรียบเหมือนลิงไม่อยู่นิ่งเอย

Leave a comment