Category Archives: แนะนำวีดีโอ

ปั้นแป้งโดว์ สนุกเสริมการเรียนรู้ | Learning & Funny With Play Doh! By KidsMeSong

วีดีโอสำหรับเด็กปฐมวัยหรือเด็กอนุบาลเพื่อให้เด็กๆได้เรียนรู้ พยัญชนะไทย ตัวอักษรภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ก ไก่ – ฮ นกฮูก เรียนรู้สี  เรียนรู้คำศัพท์ ABC หัดนับเลข, เรียนรู้รูปทรง สิ่งของที่อยู่รอบตัว โดยใช้แป้งโดว์ (Play Doh) ดินน้ำมัน เป็นสื่อกลาง เป็นรูปทรงต่างๆ ตัวอักษร การ์ตูน สัตว์ต่างๆเพื่อให้เด็กสนใจเรียนรู้สึกที่เราสอดแทรกไปในวิดีโอ  ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ที่สนุกมากขึ้น สร้างความคุ้นเคย คุ้นหู และฝึกทักษะที่ดีเยี่ยมของลูกน้อย

Read More

รวมเพลง ก ไก่ หลายเวอร์ชั่น

สื่ออนิเมชั่นประกอบการเรียนการสอน พยัญชนะไทยทั้ง 44 ตัว สำหรับเด็กเหมาะสำหรับเด็กฝึกร้อง ท่องจำ ก่อนเข้าโรงเรียนและยังเหมาะสำหรับใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนในโรงเรียน

Read More

รวมเพลงเด็กฟังกันต่อเนื่อง

รวมสื่อสำหรับเด็ก ฝึกร้อง ท่องจำ เพื่อให้เด็กเรียนรู้สิ่งต่างๆจากวีดีโอแห่งความสนุกและการเรียนรู้สำหรับเด็ก ในรูปแบบภาษาไทย และในภาษาอังกฤษ การเรียนรู้ภาษา  ตัวเลข รูปทรง พยัญชนะ  และเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว มากมายหลายรูปแบบ

Read More

Subscribe to Our Newsletter