รวมเพลง ก ไก่ หลายเวอร์ชั่น

สื่ออนิเมชั่นประกอบการเรียนการสอน พยัญชนะไทยทั้ง 44 ตัว สำหรับเด็กเหมาะสำหรับเด็กฝึกร้อง ท่องจำ ก่อนเข้าโรงเรียนและยังเหมาะสำหรับใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนในโรงเรียน


[embedyt] https://www.youtube.com/embed?layout=gallery&listType=playlist&list=PLRkCAAfpKzZRTxTyR3zo-IdITnIRnlv3V[/embedyt] 3,947 views

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Subscribe to Our Newsletter