ปั้นแป้งโดว์ สนุกเสริมการเรียนรู้ | Learning & Funny With Play Doh! By KidsMeSong

วีดีโอสำหรับเด็กปฐมวัยหรือเด็กอนุบาลเพื่อให้เด็กๆได้เรียนรู้ พยัญชนะไทย ตัวอักษรภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ก ไก่ – ฮ นกฮูก เรียนรู้สี  เรียนรู้คำศัพท์ ABC หัดนับเลข, เรียนรู้รูปทรง สิ่งของที่อยู่รอบตัว โดยใช้แป้งโดว์ (Play Doh) ดินน้ำมัน เป็นสื่อกลาง เป็นรูปทรงต่างๆ ตัวอักษร การ์ตูน สัตว์ต่างๆเพื่อให้เด็กสนใจเรียนรู้สึกที่เราสอดแทรกไปในวิดีโอ  ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ที่สนุกมากขึ้น สร้างความคุ้นเคย คุ้นหู และฝึกทักษะที่ดีเยี่ยมของลูกน้อย


596 views

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Subscribe to Our Newsletter