รวมเพลงเด็กฟังกันต่อเนื่อง

รวมสื่อสำหรับเด็ก ฝึกร้อง ท่องจำ เพื่อให้เด็กเรียนรู้สิ่งต่างๆจากวีดีโอแห่งความสนุกและการเรียนรู้สำหรับเด็ก ในรูปแบบภาษาไทย และในภาษาอังกฤษ การเรียนรู้ภาษา  ตัวเลข รูปทรง พยัญชนะ  และเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว มากมายหลายรูปแบบ


[embedyt] https://www.youtube.com/embed?layout=gallery&listType=playlist&list=PLRkCAAfpKzZRFRkSy4h-FnAWQceBYUc57[/embedyt] 3,186 views

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Subscribe to Our Newsletter