Tag Archives: แบบฝึก ก ไก่

รวมเพลง ก ไก่ หลายเวอร์ชั่น

สื่ออนิเมชั่นประกอบการเรียนการสอน พยัญชนะไทยทั้ง 44 ตัว สำหรับเด็กเหมาะสำหรับเด็กฝึกร้อง ท่องจำ ก่อนเข้าโรงเรียนและยังเหมาะสำหรับใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนในโรงเรียน

Read More

Subscribe to Our Newsletter