Missing Consumer Key - Check Settings

ป้ายกำกับ: ตั้งครรภ์

เตรียมตัวเมื่อตั้งครรภ์
เตรียมตัวเมื่อตั้งครรภ์

ชีวิตทารกที่เกิดขึ้นและกำลังเติบโตอยู่ในครรภ์ คือสิ่งที่ควรค่าแก่ความภาคภูมิใจของผู้เป็นแม่ รวมทั้งพ่อผู้เป็นหุ้นส่วนสำคัญของชีวิตที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้ ลูกคือสุดยอดปรารถนา และเป็นสิ่งล้ำค่าในชีวิตพ่อแม่ ซึ่งการดูแลลูกน้อยตั้งแต่อยู่ในครรภ์ต่อเนื่องไปจนหลังคลอด คือสิ่งดีที่พ่อและแม่มอบให้ลูกน้อย เมื่อเริ่มต้นการเป็นแม่ควรเตรียมตัวให้พร้อมทั้งร่างกายและจิตใจหาความรู้สำหรับการดูแลครรภ์อย่างมีคุณภาพ เพื่อการคลอดที่ปลอดภัยของลูกน้อย

(เพิ่มเติม…)