Missing Consumer Key - Check Settings

ป้ายกำกับ: ฝนเทลงมา

เพลง แมงจีนูน ฝนเทลงมา เพลงเด็ก 2565

เพลง แมงจีนูน ฝนเทลงมา เพลงเด็ก 2565 | แมงเอ๋ยแมงมุม– เพลงเด็ก นุ่น – KidsMeSong
เนื้อเพลง

ฝนเทลงมา เทลงมา เทลงมา
ให้นาข่อยห่ง นาข่อยห่ง นาข่อยห่ง
ให้ซ่งข้อยเปียก ซ่งข้อยเปียก ซ่งข้อยเปียก
ให้เสื้อข้อยเปียก เสื้อข้อยเปียก เสื้อข้อยเปียก
แมงตับเต่า ออกลูกข้างหลัง
จั๊กแมงอิหยัง
โอ้ แมงจีนูน แมงจีนูน ใต้ต้นบักเขียบ ต้นบักเขียบ ต้นบักเขียบ
เจ้าเป็ดตัวน้อย เป็ดตัวน้อย เป็ดตัวน้อย
มาเต้นกับข้อย เต้นกับข้อย เต้นกับข้อย