Missing Consumer Key - Check Settings

ป้ายกำกับ: เพลงจิ้งจก

เพลง จิ้งจก

เพลง จิ้งจก – เพลงเด็ก นุ่น – KidsMeSong
เนื้อเพลง

จิ้งจก จิ้งจก จิ้งจก จิ้งจกออกลูกเป็นไข่

เด็กๆจำไว้มันมีสี่ขา พลางตัวเกาะอยู่ข้างฝา

บางตัวเกาะตามหลังคาจะไต่ออกมาเวลาเปิดไฟ

จิ้งจก จิ้งจก จิ้งจก จิ้งจกไต่ตามข้างฝา

ชอบไต่วนไปวนมา แอบซ่อนข้างฝาดักกินแมลง

จิ้งจก จิ้งจก จิ้งจก จิ้งจกมันตัวเล็กๆ

มันกลัวเด็กๆจะเอาไม้ตี

หนูๆต้องเป็นเด็กดีอย่าเอาไม้ตี

อย่าตีจิ้งจก (หนูๆต้องเป็นเด็กดีอย่าเอาไม้ตีอย่าตีจิ้งจก)

เพลง จิ้งจก

เพลง จิ้งจก – เพลงเด็ก นุ่น – KidsMeSong
เนื้อเพลง

จิ้งจก จิ้งจก จิ้งจก จิ้งจกออกลูกเป็นไข่

เด็กๆจำไว้มันมีสี่ขา พลางตัวเกาะอยู่ข้างฝา

บางตัวเกาะตามหลังคา

จะไต่ออกมาเวลาเปิดไฟ

จิ้งจก จิ้งจก จิ้งจก จิ้งจกไต่ตามข้างฝา

ชอบไต่วนไปวนมา

แอบซ่อนข้างฝาดักกินแมลง

จิ้งจก จิ้งจก จิ้งจก จิ้งจกมันตัวเล็กๆ

มันกลัวเด็กๆจะเอาไม้ตี

หนูๆต้องเป็นเด็กดีอย่าเอาไม้ตี

อย่าตีจิ้งจก (หนูๆต้องเป็นเด็กดีอย่าเอาไม้ตีอย่าตีจิ้งจก)

เพลงจิ้งจก

เพลง จิ้งจก – เพลงเด็ก นุ่น – KidsMeSong
เนื้อเพลง

จิ้งจก จิ้งจก จิ้งจก จิ้งจกออกลูกเป็นไข่ เด็กๆจำไว้มันมีสี่ขา
พลางตัวเกาะอยู่ข้างฝา บางตัวเกาะตามหลังคาจะไต่ออกมาเวลาเปิดไฟ
จิ้งจก จิ้งจก จิ้งจก จิ้งจกไต่ตามข้างฝา ชอบไต่วนไปวนมา แอบซ่อนข้างฝาดักกินแมลง
จิ้งจก จิ้งจก จิ้งจก จิ้งจกมันตัวเล็กๆ มันกลัวเด็กๆจะเอาไม้ตี
หนูๆต้องเป็นเด็กดีอย่าเอาไม้ตี อย่าตีจิ้งจก (หนูๆต้องเป็นเด็กดีอย่าเอาไม้ตีอย่าตีจิ้งจก)