Missing Consumer Key - Check Settings

ป้ายกำกับ: เพลงช้าง

เพลง ช้าง การ์ตูนน่ารักๆ

เพลง ช้าง– เพลงเด็ก นุ่น – KidsMeSong
เนื้อเพลง

ช้าง ช้าง ช้างช้างช้าง
น้องเคยเห็นช้างหรือเปล่า
ช้างมันตัวโตไม่เบา จมูกยาวๆ เรียกว่างวง
มีเขี้ยวใต้งวงเรียกว่างา
มีหู มีตา หางยาว

ช้าง ช้าง ช้างช้างช้าง
น้องเคยเห็นช้างหรือเปล่า
ช้างมันตัวโตไม่เบา จมูกยาวๆ เรียกว่างวง
มีเขี้ยวใต้งวงเรียกว่างา
มีหู มีตา หางยาว

ช้าง ช้าง ช้างช้างช้าง
น้องเคยเห็นช้างหรือเปล่า
ช้างมันตัวโตไม่เบา จมูกยาวๆ เรียกว่างวง
มีเขี้ยวใต้งวงเรียกว่างา
มีหู มีตา หางยาว…

เพลง ช้าง

เพลง ช้าง – เพลงเด็ก นุ่น – KidsMeSong
เนื้อเพลง

ช้างเอยช้างตัวโต โอ้โหเจ้าช้างตัวใหญ่
ช้างเอยช้างเดินไปตัวเจ้าใหญ่เสียจริง
มีจมูกยาวๆ ที่เขาเรียกว่างวง
มีสองงาใต้งวงมี สองหูกางใหญ่
มีหางมีปากมีตามีสี่ขาคือเจ้าช้างตัวใหญ่
กินพืชผักผลไม้ เจ้าช้างใหญ่ร้องแปร๋นแปร๋นเอย
เจ้าช้าใหญ่ร้องแปร๋นแปร๋นเอย

เพลง ช้าง 

เพลง ช้าง – เพลงเด็ก นุ่น – KidsMeSong
เนื้อเพลง

ช้าง ช้าง ช้างช้างช้าง
น้องเคยเห็นช้างหรือเปล่า
ช้างมันตัวโตไม่เบา จมูกยาวๆ เรียกว่างวง
มีเขี้ยวใต้งวงเรียกว่างา
มีหู มีตา หางยาว

ช้าง ช้าง ช้างช้างช้าง
น้องเคยเห็นช้างหรือเปล่า
ช้างมันตัวโตไม่เบา จมูกยาวๆ เรียกว่างวง
มีเขี้ยวใต้งวงเรียกว่างา
มีหู มีตา หางยาว

ช้าง ช้าง ช้างช้างช้าง
น้องเคยเห็นช้างหรือเปล่า
ช้างมันตัวโตไม่เบา จมูกยาวๆ เรียกว่างวง
มีเขี้ยวใต้งวงเรียกว่างา
มีหู มีตา หางยาว…

เพลงช้าง

เพลง จันทร์เจ้า – เพลงเด็ก นุ่น – KidsMeSong
เนื้อเพลง

ช้างเอยช้างตัวโต โอ้โหเจ้าช้างตัวใหญ่
ช้างเอยช้างเดินไป ตัวเจ้าใหญ่เสียจริง
มีจมูกยาวๆที่เขาเรียกว่างวง มีสองงาใต้งวง มีสองหูกางใหญ่
มีหางมี ปากมีตา มีสี่ขาคือเจ้าช้างตัวใหญ่
กินพืชผักผลไม้ เจ้าช้างใหญ่ ร้อง แปร๋น แปร๋น เอย