Missing Consumer Key - Check Settings

ป้ายกำกับ: เพลงนับเลข 1-10

เพลง ลิง 5 ตัวกระโดดบนเตียง นับเลข 1- 10

เพลง ลิง 5 ตัวกระโดดบนเตียง – เพลงเด็ก นุ่น – KidsMeSong
เนื้อเพลง

1 2 3 4 5
ลิงห้าตัวกระโดดอยู่บนเตียงหนึ่งตัวล้มลงหัวชนหัวปูด
แม่เรียกพ่อมาพ่อบอกว่าไง พ่อบอกไม่ให้กระโดดบนเตียง
1 2 3 4
ลิงสีตัวกระโดดอยู่บนเตียงหนึ่งตัวล้มลงหัวชนหัวปูด
แม่เรียกพ่อมาพ่อบอกว่าไง พ่อบอกไม่ให้กระโดดบนเตียง
1 2 3
ลิงสามตัวกระโดดอยู่บนเตียงหนึ่งตัวล้มลงหัวชนหัวปูด
แม่เรียกพ่อมาพ่อบอกว่าไง พ่อบอกไม่ให้กระโดดบนเตียง
1 2
ลิงสองตัวกระโดดอยู่บนเตียงหนึ่งตัวล้มลงหัวชนหัวปูด
แม่เรียกพ่อมาพ่อบอกว่าไง พ่อบอกไม่ให้กระโดดบนเตียง
1
ลิงห้หนึ่งตัวกระโดดอยู่บนเตียงหนึ่งตัวล้มลงหัวชนหัวปูด
แม่เรียกพ่อมาพ่อบอกว่าไง พ่อบอกไม่ให้กระโดดบนเตียง
1 2 3 4 5
ลิงห้าตัวไม่กระโดดอยู่บนเตียงหนึ่งลิงไม่ล้มลงหัวชนหัวปูด
แม่เรียกพ่อมาพ่อบอกว่าไง พ่อบอกไให้ลิงรีบขึ้นเตียงนอน
1 2 3 4 5

เพลง นับเลข 1-10 

เพลง นับเลข 1-10  – เพลงเด็ก นุ่น – KidsMeSong
เนื้อเพลง

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
มาๆนับเลขกัน นับทุกวันก็จำง่าย 1 -10
จำเอาไว้ท่องขึ้นใจเลข 1 – 10
ท่องเป็นภาษาไทยก่อนน่ะจ๊ะ
ท่องเป็นภาษาไทยก่อนดีไหม
ชูนิ้วตามด้วยยิ่งง่าย
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10