Missing Consumer Key - Check Settings

ป้ายกำกับ: เพลงฝนเทลงมา

เพลง “ฝนเทลงมา” ท่าเต้น – เวอร์ชั่นน้องภูมิ

เพลง ฝนเทลงมา – เพลงเด็ก นุ่น – KidsMeSong
เนื้อเพลง

ฝนเทลงมา เทลงมา เทลงมา
ให้นาข่อยห่ง นาข่อยห่ง นาข่อยห่ง
ให้ซ่งข้อยเปียก ซ่งข้อยเปียก ซ่งข้อยเปียก
ให้เสื้อข้อยเปียก เสื้อข้อยเปียก เสื้อข้อยเปียก
แมงตับเต่า ออกลูกข้างหลัง
จั๊กแมงอิหยัง
โอ้ แมงจีนูน แมงจีนูน ใต้ต้นบักเขียบ ต้นบักเขียบ ต้นบักเขียบ
เจ้าเป็ดตัวน้อย เป็ดตัวน้อย เป็ดตัวน้อย
มาเต้นกับข้อย เต้นกับข้อย เต้นกับข้อย

เพลง ฝนเทลงมา

เพลง ฝนเทลงมา – เพลงเด็ก นุ่น – KidsMeSong
เนื้อเพลง

ฝนเทลงมา เทลงมา เทลงมา
ให้นาข่อยห่ง นาข่อยห่ง นาข่อยห่ง
ให้ซ่งข้อยเปียก ซ่งข้อยเปียก ซ่งข้อยเปียก
ให้เสื้อข้อยเปียก เสื้อข้อยเปียก เสื้อข้อยเปียก
แมงตับเต่า ออกลูกข้างหลัง
จั๊กแมงอิหยัง
โอ้ แมงจีนูน แมงจีนูน ใต้ต้นบักเขียบ ต้นบักเขียบ ต้นบักเขียบ
เจ้าเป็ดตัวน้อย เป็ดตัวน้อย เป็ดตัวน้อย
มาเต้นกับข้อย เต้นกับข้อย เต้นกับข้อย

เพลง ฝนเทลงมา

เพลง ฝนเทลงมา – เพลงเด็ก นุ่น – KidsMeSong
เนื้อเพลง

ฝนเทลงมา เทลงมา เทลงมา
ให้นาข่อยห่ง นาข่อยห่ง นาข่อยห่ง
ให้ซ่งข้อยเปียก ซ่งข้อยเปียก ซ่งข้อยเปียก
ให้เสื้อข้อยเปียก เสื้อข้อยเปียก เสื้อข้อยเปียก
แมงตับเต่า ออกลูกข้างหลัง
จั๊กแมงอิหยัง
โอ้ แมงจีนูน แมงจีนูน ใต้ต้นบักเขียบ ต้นบักเขียบ ต้นบักเขียบ
เจ้าเป็ดตัวน้อย เป็ดตัวน้อย เป็ดตัวน้อย
มาเต้นกับข้อย เต้นกับข้อย เต้นกับข้อย