Missing Consumer Key - Check Settings

ป้ายกำกับ: เพลงลิง

เพลง ลิง ลูกลิง 5 ตัว

เพลง ลิง ลูกลิง 5 ตัว – เพลงเด็ก นุ่น – KidsMeSong
เนื้อเพลง

1 2 3 4 5
ลิงห้าตัวกระโดดอยู่บนเตียงหนึ่งตัวล้มลงหัวชนหัวปูด
แม่เรียกพ่อมาพ่อบอกว่าไง พ่อบอกไม่ให้กระโดดบนเตียง
1 2 3 4
ลิงสีตัวกระโดดอยู่บนเตียงหนึ่งตัวล้มลงหัวชนหัวปูด
แม่เรียกพ่อมาพ่อบอกว่าไง พ่อบอกไม่ให้กระโดดบนเตียง
1 2 3
ลิงสามตัวกระโดดอยู่บนเตียงหนึ่งตัวล้มลงหัวชนหัวปูด
แม่เรียกพ่อมาพ่อบอกว่าไง พ่อบอกไม่ให้กระโดดบนเตียง
1 2
ลิงสองตัวกระโดดอยู่บนเตียงหนึ่งตัวล้มลงหัวชนหัวปูด
แม่เรียกพ่อมาพ่อบอกว่าไง พ่อบอกไม่ให้กระโดดบนเตียง
1
ลิงห้หนึ่งตัวกระโดดอยู่บนเตียงหนึ่งตัวล้มลงหัวชนหัวปูด
แม่เรียกพ่อมาพ่อบอกว่าไง พ่อบอกไม่ให้กระโดดบนเตียง
1 2 3 4 5
ลิงห้าตัวไม่กระโดดอยู่บนเตียงหนึ่งลิงไม่ล้มลงหัวชนหัวปูด
แม่เรียกพ่อมาพ่อบอกว่าไง พ่อบอกไให้ลิงรีบขึ้นเตียงนอน
1 2 3 4 5

เพลง ลิง

เพลง ลิง – เพลงเด็ก นุ่น – KidsMeSong
เนื้อเพลง

เจี๊ยก เจี๊ยก เจี๊ยก เป็นเสียงเรียกของลิง

ลิงมันอยู่ไม่นิ่ง มันชอบวิ่งกระโดดไปมา

เจี๊ยกๆๆ มันร้องเรียกพวกมา

ครั้นพอถึงเวลาออกเที่ยวหาผลไม้กิน

เพลง ลิง

เพลง ลิง – เพลงเด็ก นุ่น – KidsMeSong
เนื้อเพลง

ล ลิง ลุกลี้ลุกลน ล ลิงซุกซน หล็อกแหล็ก ลีลา
เจี๊ยก เจี๊ยก เจี๊ยก ร้องเรียกพวกมา ล ลิง ลั้นลาหาผลไม้กิน
ล ลิงนั้นชอบปืนป่า ขึ้นตามต้นไม้ ห้อยโหนไปมา
ซุกซนไปตามประสา นั่นละหนาธรรมชาติของลิง นั่นละหนาธรรมชาติของลิง
เด็กคนไหนไม่เคยอยู่นิ่ง เด็กคนไหนไม่เคยอยู่
เขาเปรียบเหมือนลิงไม่อยู่นิ่งเอย เขาเปรียบเหมือนลิงไม่อยู่นิ่งเอย