Missing Consumer Key - Check Settings

ป้ายกำกับ: เพลงลิง5ตัว

เพลง ลิง ลูกลิง 5 ตัว

เพลง ลิง ลูกลิง 5 ตัว – เพลงเด็ก นุ่น – KidsMeSong
เนื้อเพลง

1 2 3 4 5
ลิงห้าตัวกระโดดอยู่บนเตียงหนึ่งตัวล้มลงหัวชนหัวปูด
แม่เรียกพ่อมาพ่อบอกว่าไง พ่อบอกไม่ให้กระโดดบนเตียง
1 2 3 4
ลิงสีตัวกระโดดอยู่บนเตียงหนึ่งตัวล้มลงหัวชนหัวปูด
แม่เรียกพ่อมาพ่อบอกว่าไง พ่อบอกไม่ให้กระโดดบนเตียง
1 2 3
ลิงสามตัวกระโดดอยู่บนเตียงหนึ่งตัวล้มลงหัวชนหัวปูด
แม่เรียกพ่อมาพ่อบอกว่าไง พ่อบอกไม่ให้กระโดดบนเตียง
1 2
ลิงสองตัวกระโดดอยู่บนเตียงหนึ่งตัวล้มลงหัวชนหัวปูด
แม่เรียกพ่อมาพ่อบอกว่าไง พ่อบอกไม่ให้กระโดดบนเตียง
1
ลิงห้หนึ่งตัวกระโดดอยู่บนเตียงหนึ่งตัวล้มลงหัวชนหัวปูด
แม่เรียกพ่อมาพ่อบอกว่าไง พ่อบอกไม่ให้กระโดดบนเตียง
1 2 3 4 5
ลิงห้าตัวไม่กระโดดอยู่บนเตียงหนึ่งลิงไม่ล้มลงหัวชนหัวปูด
แม่เรียกพ่อมาพ่อบอกว่าไง พ่อบอกไให้ลิงรีบขึ้นเตียงนอน
1 2 3 4 5

เพลง ลิง 5 ตัวกระโดดบนเตียง นับเลข 1- 10

เพลง ลิง 5 ตัวกระโดดบนเตียง – เพลงเด็ก นุ่น – KidsMeSong
เนื้อเพลง

1 2 3 4 5
ลิงห้าตัวกระโดดอยู่บนเตียงหนึ่งตัวล้มลงหัวชนหัวปูด
แม่เรียกพ่อมาพ่อบอกว่าไง พ่อบอกไม่ให้กระโดดบนเตียง
1 2 3 4
ลิงสีตัวกระโดดอยู่บนเตียงหนึ่งตัวล้มลงหัวชนหัวปูด
แม่เรียกพ่อมาพ่อบอกว่าไง พ่อบอกไม่ให้กระโดดบนเตียง
1 2 3
ลิงสามตัวกระโดดอยู่บนเตียงหนึ่งตัวล้มลงหัวชนหัวปูด
แม่เรียกพ่อมาพ่อบอกว่าไง พ่อบอกไม่ให้กระโดดบนเตียง
1 2
ลิงสองตัวกระโดดอยู่บนเตียงหนึ่งตัวล้มลงหัวชนหัวปูด
แม่เรียกพ่อมาพ่อบอกว่าไง พ่อบอกไม่ให้กระโดดบนเตียง
1
ลิงห้หนึ่งตัวกระโดดอยู่บนเตียงหนึ่งตัวล้มลงหัวชนหัวปูด
แม่เรียกพ่อมาพ่อบอกว่าไง พ่อบอกไม่ให้กระโดดบนเตียง
1 2 3 4 5
ลิงห้าตัวไม่กระโดดอยู่บนเตียงหนึ่งลิงไม่ล้มลงหัวชนหัวปูด
แม่เรียกพ่อมาพ่อบอกว่าไง พ่อบอกไให้ลิงรีบขึ้นเตียงนอน
1 2 3 4 5