Missing Consumer Key - Check Settings

ป้ายกำกับ: เพลง จับปูดำ จับปูนา

เพลง จับปูดำ จับปูนา
เพลง จับปูดำ จับปูนา

เพลง จับปูดำ จับปูนา – KidsMeSong
เนื้อเพลง

เจ้าปูกล้ามใหญ่เดินไปก็เดินมานั่นปูนาแล้วนี่ก็ปูดำ
มีบ้านในรูชอบอยู่ในน้ำเจ้าปูมักทำท่าโชว์กล้ามใหญ่
ไปจับปูดำแล้วก็จับปูนาถ้าจับปูม้าต้องไปทะเล
สนุกกันจริงวิ่งกันฮาเฮจับปูทะเลเรามาจับปูกัน
ไปจับปูดำแล้วก็จับปูนา ถ้าจับปูม้าต้องไปทะเลสนุกกันจริงวิ่งกันฮาเฮ
จับปูทะเลเรามาจับปูกัน