Missing Consumer Key - Check Settings

เพลงรถไฟ

เพลง รถไฟ – เพลงเด็ก นุ่น – KidsMeSong
เนื้อเพลง

เสียงดังมาแต่ไกล รถไฟ ฉึกกะฉัก
มีเสียงหวูดเป็นสัญลักษณ์ ปู้น ปู้น รถไฟมาแล้ว
มี ผู้คนมากมาย บนรถไฟขบวนยาว
มุ่งไปสู้จุดหมาย ฉึก กะฉักถึงจะช้าแต่ปลอดภัย
รถไฟ รถไฟ วิ่งไม่ไว แต่ยังไงก็ไปถึง
รถไฟ รถไฟ วิ่งไม่ไวแต่ปลอดภัยแน่นอน
รถไฟ รถไฟ วิ่งไม่ไวแต่ยังไงก็ไปถึง
รถไฟ รถไฟ วิ่งไม่ไวแต่ปลอดภัยแน่นอน

Leave a comment