Missing Consumer Key - Check Settings

เพลง ก.ไก่ ชะชะช่า 

เพลง ก.ไก่ ชะชะช่า – เพลงเด็ก นุ่น – KidsMeSong
เนื้อเพลง

ก เอ๋ย กไก่
ข ไข่ อยู่ในเล้า
ฃ ขวด ของเรา
ค ควาย เข้านา
ฅ คน ขึงขัง
ฆ ระฆัง ข้างฝา
ง งู ใจกล้า
จ จาน ใช้ดี
ฉ ฉิ่ง ตีดัง
ช ช้าง วิ่งหนี
ซ โซ่ ล่ามที
ฌ เฌอ คู่กัน
ญ หญิง โสภา
ฎ ชฎา สวมพลัน
ฏ ปฏัก หุนหัน
ฐ ฐาน เข้ามารอง
ฑ นางมณโฑ หน้าขาว
ฒ ผู้เฒ่า เดินย่อง
ณ เณร ไม่มอง
ด เด็ก ต้องนิมนต์
ต เต่า หลังตุง
ถ ถุง แบกขน
ท ทหารอดทน
ธ ธง คนนิยม
น หนู ขวักไขว่
บ ใบไม้ ทับถม
ป ปลา ตากลม
ผ ผึ้ง ทำรัง
ฝ ฝา ทนทาน
พ พาน วางตั้ง
ฟ ฟัน สะอาดจัง
ภ สำเภา กางใบ
ม ม้า คึกคัก
ย ยักษ์ เขี้ยวใหญ่
ร เรือพายไป
ล ลิง ไต่ราว
ว แหวน ลงยา
ศ ศาลา เงียบเหงา
ษ ฤาษี หนวดยาว
ส เสือ ดาวคะนอง
ห หีบ ใส่ผ้า
ฬ จุฬา ท่าผยอง
อ อ่าง เนืองนอง
ฮ นกฮูก ตาโต

Leave a comment